×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Osebna izkaznica projekta

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Ime projekta: Kompetenčni center  za pametna mesta in skupnosti

Skrajšano ime: KOC PMiS

Trajanje:  Projekt traja od 1.1.2017 do 31.12.2018

Ključni rezultati projekta:

  • Vzpostavitev KOC-a na področju Pametnih mesti in skupnosti – KOC PMiS.
  • Izdelava kompetenčnega modela na področju Pametnih mest in skupnosti.
  • Oblikovanje programa usposabljanja ali podane pobude za pripravo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije za izobraževanje kadra na področju Pametnih mest in skupnosti.
  • Vzpostavitev kompetenčnega centra za kadre na področju pametnih mest in skupnosti.
  • Identificirana področja sodelovanja podjetij pri razvoju pametnih storitev.
  • Vključitev na projekt in usposabljanje 662 zaposlenih v partnerskih podjetjih.
  • Realizacija 1618 vključitev zaposlenih na usposabljanje.
  • Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja.

Partnerji projekta: V KOC PMiS je vključenih 28 podjetij. Skupno partnerskim podjetjem je, da imajo v večini (več kot 50 -odstotkov) uradno registrirano primarno dejavnost na področju »Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti«.

Cosylab d.d., Teranep d.o.o. , Planinca d.o.o., Comtron d.o.o., CRMT d.o.o., F.A. maik d.o.o., FMC sist. int. d.o.o., Geodetski zavod Celje d.o.o. , Igea d.o.o., Inkolteh d.o.o., Inova it d.o.o., Intera d.o.o., Iskratel d.o.o., Kivi Com d.o.o., Lancom d.o.o., Loop d.o.o., Margento R&D d.o.o., Msg life odateam d.o.o., Netica d.o.o., Nova vizija d.d., RC IRC Celje d.o.o. , Resevo d.o.o., Result d.o.o., Semantika d.o.o., SRC d.o.o., Sunesis d.o.o., Viris d.o.o., 3dmed d.o.o.

Ključni poudarki projekta:

Kratek povzetek projekta: Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Tega je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in se izvaja skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi  www.eu-skladi.si.

Nosilci projekta:  Cosylab d.d. (prijavitelj), Teranep d.o.o.o. (admninistrativno finančni partner), Planinca d.o.o. (kadrovski partner)

Kontakt: info@koc-pmis.si

Kontaktne osebe:

COSYLAB, prijavitelj
Andreja Smole
040 722 864
andreja.smole@cosylab.com

TERANEP, administrativno finančni partner
Mateja Lešnik
031 640 812
koc-pmis@teranep.si
info@koc-pmis.si

PLANINCA, kadrovski partner
Alenka Planinc Rozman
041 376 614
alenka.planinc@planinca.si

Anita Mlakar
Odnosi z mediji
041 230 700
anita@anitamlakar.si

 


Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.