×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

SPOROČILA ZA MEDIJE

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

SPOROČILO ZA MEDIJE             

668 vključenih oseb iz 28. podjetij, 268 usposabljanj, uvedba modela kompetenc in prenos modela v prakso ter številne nove rešitve. S temi končnimi rezultati so v Kompetenčnem centru Pametna mesta in skupnosti presegli vsa pričakovanja in zastavljene cilje in uspešno zaključili projekt s konferenco KOMPASS 2018.

Ljubljana, 11. december, konferenca KOMPASS 2018;  Skoraj dve leti se je 28 podjetij, povezanih v Kompetenčni center Pametna mesta in skupnosti, izobraževalo in usposabljalo, delilo znanje, razvijalo odnose in nove kompetence. V tem času so razvili kompetenčni model usposabljanja kadrov  potrebnih za razvoj pametnih mest in posledično uspešnost vključenih podjetij,  tako na tem, kakor tudi na povezanih trgih.

Dr. Peter Wostner, Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: »Podjetja so se povezala in si, tudi s podporo evropske kohezijske politike, zagotovila to, kar uradni sistem izobraževanja in usposabljanja ne ponuja. Gre za primer dobre prakse, ki jo je treba v vidu nujne gospodarske preobrazbe Slovenije nadgraditi in sistematizirati preko vzpostavitve trajnega sodelovanja med podjetji samimi na eni strani ter izobraževalnimi in državnimi institucijami na drugi. In kompetenčni centri za razvoj kadrov skupaj s Strateško razvojnimi inovacijskimi partnerstvi, kot del novega razvojnega modela, ki ga prinaša Strategija pametne specializacije Slovenije, imajo pri tem ključno vlogo. Gre namreč za vprašanje, ali se bomo v Sloveniji sposobni tako sistemsko organizirati in povezati, da bomo lahko vnaprej predvideli v katero smer gremo in skladno s tem zagotavljali prave kompetence in tudi pravo število ljudi z tovrstnimi kompetencami. Brez ustrezno usposobljenih kadrov, razvoja ni in ga ne bo. Zmagali bodo najboljši in najhitrejši – Slovenija je na tekmo pripravljena, moramo pa aktivnosti bistveno pospešiti in tudi poglobiti, še posebej ko gre za ambicioznejše projekte.»

Pametna mesta in skupnosti so novo področje. Poslovni pogoji, značilni za okvir pametnih mest in skupnosti, pa se razlikujejo od dosedanjih in zahtevajo nove pristope, dodatna izobraževanja in usposabljanja kadra, nove poslovne profile ter razvoj odzivnih, agilnih in prilagojenih kompetenčnih modelov znanj, veščin in izkušenj.
Alenka Planinc Rozman, kadrovski partner podjetja: »Pomembno je, da se lahko podjetja, ki se vključijo v KOC, učijo od drugih vključenih podjetij v svoji panogi. Da lahko na probleme, ki jih rešujejo pogledajo širše. Pametna mesta in skupnosti rešujejo probleme, ki zadevajo kvaliteto življenja meščanov in tako pomagajo odločevalcem, da sprejmejo prave odločitve. V tem KOC-u so se podjetja povezovala in skupaj šla skozi eksperiment razvoja novih rešitev, ob tem pa so razvijala ključne kompetence. »

V projektu KoC-PMiS so zbrana podjetja, ki želijo razvijati napredne rešitve za trg pametnih mest in skupnosti in se zavedajo, da je za ta namen potrebno zagotoviti vrhunsko izobražen kader.

Anton Golob, javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS: »Kompetenčni  centri so nekašen most med formalnim izobraževanjem in gospodarstvom. Formalno izobraževanje se namreč počasneje odziva na potrebe trga, zato so kompetenčni centri  prava oblika sodelovanja, ki omogoča usposabljanje kadrov, ki jih podjetja potrebujejo. Tako se vrzeli med potrebami, ki jih imajo podjetja, ko gre za kompetence zaposlenih, hitreje  zapolnijo.  In le redke so prakse, kjer se konkurenčna podjeta vsedejo za mizo in iščejo skupne rešitve, kot je bil primer KOC-a PMiS.»

V projektu KoC-PMiS se je zbralo 28 partnerskih podjetij, katerim je skupno,  da imajo v večini uradno registrirano primarno dejavnost na področju »Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti. In njihove izkušnje so pozitivne.

Dejan Zili, Nova vizija: »Z našega stališča je najpomebnejše povezovanje. Pridobili smo nova poznanstva, kontakte z ljudmi, ki delajo na podobnih ali komplementarnih stvareh. Tako lahko v bodoče računamo tudi na večje projekte, ki jih sami ne bi bili sposobni realizirati.«

Ana Robnik, Iskratel: »Naše podjetje je k projektu pristopilo z velikimi pričakovanji in večino smo jih uresničili. Razvili smo kompetence in uvedli profile, ki so nam pomembni za razvoj novih digitalnih rešitev na področju pametnih mest in skupnosti, še posebej na področju varna mesta. »

Igor Smirnov, Netica: »Kod mikropodjetje smo s sodelovanjem v kompetenčnem centru precej pridobili. Sami si ne bi mogli privoščiti toliko raznolikih in kvalitetnih izobraževanj. Na ta način smo prišli do dobrega znanja. Po drugi strani pa je dejstvo, da se podjetja  moramo povezovati in iskati sinergije.«

Eva Zupančič, Sunesis: »Naše podjetje se je v projektu naučilo predvsem mehkih veščin, ki so nam pomagale, da boljše komuniciramo s strankami, da vemo kaj stranke hočejo in jim znamo pravilno pomagati. Z osvojenim znanjem s področja Industrije 4.0, lahko zdaj strankam tudi bolje vsebinsko pomagamo. Naučili smo se, kako predstavljati prednosti naših tehnološko zelo dovršenih rešitev, da jih lažje razumejo.»

Matej Ugrin, CRMT: »KoC PMiS nam je omogočil udeležbo na konferencah in izobraževanjih v tujini in na ta način smo lahko krepili stik z aktualnimi trendi in vodilnimi podjetji v panogi, v kateri delujemo. »

Podjetja so vzpostavila dolgoročno vzdržen kompetenčni model in izvajala usposabljanja, ki ponudnikom rešitev na področju pametnih mest in skupnosti zagotavljajo uspešnost v domeni. V okviru projekta so kompetenčni model prenesli v prakso in tako v poslovne procese in rast podjetij. Razvili so nekaj uspešnih rešitev, dve so predstavili tudi na konferenci:  

Prva zadeva prehrano v osnovnih šolah, kako jim pomagati, da bi prišli do lokalno pridelane, bolj zdrave hrane, ki bi jo ponudili učencem. Druga pa je rešitev pametnega transporta za ranljive skupine, s poudarkom na otrocih, ki obiskujejo izven šolske dejavnosti na različni lokacijah in v terminih in s katerim imajo straši ogromno opravka. Želijo ponuditi storitev, ki bi omogočala organizacijo tistih, ki bi lahko prevoze ponujali  in tistih, ki bi jih koristili.

Projekt KoC-PmiS nosi pomembno sporočilo. Namreč, da povezovanje podjetij različnih panog, z istimi interesi in cilji, prinaša neslutene rezultate.

Andreja Smole, Cosylab, koordinator projekta: »Izjemno pohvalno je, da se je združilo toliko različnih podjetij, ki sicer razvijajo rešitve, ki so že na trgu, torej gre za uveljavljena podjetja. S sodelovanjem so pridobili nova znanja in kompetence, rezultati tega se bodo kazali še dolgo, tudi skozi inovativne rešitve in napredno delo, ter posledično uspešnost na trgu. Zgradili smo nove in kvalitetne temelje, na katerih lahko gradimo v prihodnje. Predvsem pa si želimo, da bi ta znanja in kompetence služile svojemu namenu, da bi razvijali rešitve in produkte, ki bodo globalno uspešni.«

DODATNO

Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KoC-PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Tega je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in se izvaja skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Kontakt za več informacij in izjave sta nosilki projekta:

Andreja Smole                                                                                            Alenka Planinc Rozman
040 722 864                                                                                                 041 376 614
andreja.smole@cosylab.com                                                             alenka.planinc@planinca.si

Veseli bomo, če boste o rezultatih in delu KoC-PMiS poročali v vaših medijih.
Foto: Anže Godec

Anita Mlakar
Svetovalka odnosov z javnostmi
00386 41 230 700
anita@anitamlakar.si

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.