×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Učenje skozi prakso

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

PRINCIP UČENJA SKOZI PRAKSO 'LEARNING BY DOING'

S pogovori s partnerji smo identificirali, da bo konkretno sodelovanje - razvoj kompetenc na konkretnem primeru - pripomoglo  k prenosu kompetenčnega modela v prakso in povečalo motivacijo partnerjev. S principom učenja skozi prakso smo presegli to, da bi se učil vsak sam, temveč deležniki - vsi partnerji KOCa  - delamo v projektnem timu, znanje usvajamo timsko in se učimo na določenem primeru v praksi. Za identifikacijo kompetenc, kakor tudi njihov prenos v prakso, je na področju pametnih mest in skupnosti izjemnega pomena sodelovanje in pogovor z občinami in mesti, saj tako spoznavamo uporabnika naših rešitev in hkrati spoznavamo vizije, ki jih vidijo usmerjevalci. Udeleženci pridobivajo izkušnje iz dobrih in slabih praks, pridobljeno znanje pa takoj uporabijo na naslednjih projektih.

Na ta način udeleženci, tudi z uporabo realnih primerov iz prakse, razvijajo kompetence, ki so pomembne za razvoj produktov za pametna mesta in skupnosti. Sodelovanje ima in bo tudi v prihodnosti imelo pozitivne učinke na identifikacijo kompetenc v partnerskih podjetjih, ki jih morajo krepiti ali imajo primanjkljaj na njih. Dodatno pa partnerjem pomagamo tudi pri svetovanju in izbiri ponudnikov izobraževanj, kar jim bo poenostavilo izbor in povečalo kakovost izbranega izvajalca. Za usposabljanja, ki bodo zanimiva za večje število partnerjev organiziramo tudi usposabljanja.

Vse kar bodo partnerji v projektu dobili bo vplivalo na razvoj in profit podjetja, zato je pomembno, da najdejo skupna področja poslovanja.

Kaj dobijo partnerji s sodobnim načinom razvoja kompetenc?

Znanje, ki jim omogoča repliciranje na druge projekte, nove poslovne povezave in priložnosti, notranja izobraževanja in priložnost, da si podjetja med sabo predajajo znanje, da eno podjetje uči drugo in obratno, pri tem pa ne razkrivajo svojih tehnoloških znanj.

 

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.