×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Kompetenčni model

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Model kompetenc PMiS je nabor kompetenc, ki bo v poslovnem okolju Pametnih mest in skupnosti pomembno doprinesel k uspešnosti. Kompetence smo opredelili kot splet znanj, veščin, stališč, vrednot, motivacije, ki se manifestirajo skozi vedenje in v konkretnem okolju omogočajo uspešnost.

Model kompetenc PMiS je usmerjen v prihodnost in je trajnostno naravnan: izhaja iz sedanje prakse podjetij, vključujoč prihodnje izzive PMiS, ki presegajo časovne okvire projekta, istočasno pa je dovolj robusten, da omogoča potrebne dopolnitve, ki bi bile potrebne ob spremembi strategije PMiS ali pa dosežene ravni razvoja kompetenc.

Sestavljen jeiz sklopa kompetenc, ki so skupne za vse profile in kompetenc, ki so izstopajoče pomembne  za uspešnost posameznega profila. Število kompetenc ne kaže neposredno na zahtevnost profila (v smislu profil, ki ima več kompetenc, je bolj zahteven); govori le o specifičnosti doseganja uspešnosti na področju.  Nekatere kompetence se pojavljajo pri več profilih.

Šest profilov, ki so bili izbrani kot ključni, sledi inovacijskemu procesu in njegovi umestitvi v poslovni proces podjetij v konzorciju:

Razvijalci poslovnih priložnosti

Vloga: išče nove trge/stranke in jih povezuje s podjetjem s ciljem oblikovanja rešitve za potrebe stranke in dobrobit podjetja.

Odgovornosti: vzpostavlja stik s potencialnimi strankami. Predstavlja rešitve.

Načrtovalec/razvijalec rešitev, produktov in storitev

Vloga: načrtovanje in razvoj rešitve pisane na kožo stranke in komercialno uspešne

Odgovornosti: Analiza potreb in zahtev, specifikacija, načrtovanje in razvoj storitev, testiranja na osnovi testnih scenarijev

Načrtovalec IT varnostnih rešitev in zasebnosti

Vloga: Skrb za IT arhitekturo varnosti v produktih in rešitvah podjetij.

Odgovornosti: Načrtovanje varnosti in zasebnosti, analiza potreb in zahtev, specifikacija, načrtovanje in razvoj storitev s področja varnosti in zasebnosti testiranja na osnovi testnih scenarijev, obvladovanje in ocena tveganj.

Tehnološki usmerjevalec

Vloga: skrb za krovno arhitekturo in konsistentno uporabo tehnologij na nivoju podjetja.

Odgovornosti: odloča se o tehnologiji, preverja, popravlja smeri, širi tehnološko znanje; skrbi za celovitost.

Analitik podatkov, procesov in problemskih področij PMIS

Vloga: na podlagi podatkov pripravi predloge za odločanje o tehnoloških in poslovnih rešitvah.

Odgovornosti: išče, čisti, predeluje podatke iz različnih virov; zajema vsebine in jo pretaka v tehniko.

Vodja kompleksnih in inovativnih projektov

Vloga: Odgovoren za uspešen potek in realizacijo najbolj zahtevnih projektov na področju PMIS.

Odgovornosti: strukturiranje projekta, nadzor na časovnim tokom, pridobivanje in skrbna uporaba virov, obvladovanje tveganj.

Čeprav je bil glavni cilj oblikovanje modela kompetenc dobiti podlago za možnost fokusiranega razvoja, smo s tem pridobili tudi številne dodatne prednosti, ki jih podjetja lahko uporabijo na področju kadrovskega razvoja. Tako npr. so udeležena podjetja pridobila prvo izkušnjo merjenja razvitosti kompetenc, dajanje povratne informacije, uporabo kompetenc za načrtovanje razvoja, v nadaljevanju, tudi po projektu pa jih lahko uporabljajo tudi v procesu izbora novih zaposlenih in načrtovanju njihovega razvoja.

 

 

 

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.