×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Namen in poslanstvo projekta

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Glavni namen projekta je vzpostaviti dolgoročno vzdržen kompetenčni model in izvajati usposabljanja, ki ponudnikom rešitev na področju pametnih mest in skupnosti zagotavljajo uspešnost v domeni. Osredotočamo se na celotno kadrovsko vertikalo, znotraj katere želimo izbrane obstoječe kadrovske profile usposobiti in spodbujati za inovativno in podjetniško razmišljanje, da bodo v vsakdanjem življenju prepoznavali priložnosti, jih okvirno ovrednotili in najbolj zanimive med njimi popisali ter umestili v razviti proces preverjanja in podjetniškega izkoriščanja.
 

Spoznanje podjetij, da jim obstoječe kompetence zaposlenih ne zadoščajo vedno in da se srečujejo z novimi izzivi in novimi konkurenti, da se poslovni pristopi (financiranje, marketing, ... ) hitro spreminjajo, še posebej na področju pametnih mest in skupnosti, zahteva nove pristope. KOC PMiS omogoča partnerjem, da se povezujejo in ustvarjajo skupno ter odprto platformo za nove storitve. Upamo trditi, da se je globalno 'de facto' oblikovala nova panoga oziroma dejavnost »Pametne tehnologije za pametna mesta«, ki ima v primerjavi s klasičnimi panogami nekatere specifičnosti glede definiranja profilov in potreb po pridobivanju novih kompetenc. To je tudi razlog, da smo identificirali šest profilov, ki predstavljajo povezavo med obstoječimi delovnimi mesti ter z njim povezanimi kompetencami in delovnimi mesti prihodnosti.

V okviru aktivnosti na projektu smo partnerji vključili vsebine, na katerih se kot izziv kažejo potrebe po kadrih za:

  • Načrtovanje / razvoj rešitev, produktov in storitev za digitalno transformacijo, ki so ključni tako za razvoj infrastrukture kot za iniciacijo inovativnih storitev.
  • Načrtovanje in vodenje kompleksnih in inovativnih projektov z namenom krepitve kompetenc za prepoznavanje novih poslovnih priložnosti na trgu naprednih rešitev.
  • Razvoj poslovnih priložnosti z domenskim in tehnološkim znanjem, kjer je načrtovano, da s procesom razvojnega mišljenja (angl. design-thinking) razvijamo pametne storitve do stopnje prototipne rešitve.
  • Priprava in analitika podatkov, procesov in problemskih področij PMiS in drugih področij, ki so ključna za razvoj naprednih produktov in storitev za precizno in pametno zdravstvo.

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.