×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Ekipa

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

V okviru projekta so združeni partnerji iz obeh kohezijskih regij, KRVS in KRZS. Na ta način bodo dobre prakse in znanje prenašali tudi med partnerji iz različnih regij. Vsa partnerska podjetja svojo dejavnost usmerjajo v izbrano panogo – Tehnologije za pametna mesta in skupnosti, zaradi česar ta konzorcij dosega veliko koherenco partnerjev znotraj izbrane panoge.

V KOC PMiS je vključenih 28 podjetij. Skupno partnerskim podjetjem je, da imajo večinsko (več kot 50%) uradno registrirano primarno dejavnost na področju »Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti«.  Sektor IKT je namreč gonilna sila na področju digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti ter ostalih deležnikov v podaljšani verigi vrednosti.

Projektna pisarna

Projektna pisarna skrbi za koordinacijo projekta; nadzira vsebinsko in strokovnoo kakovosti usposabljanj in programov KOC PMiS,  porabo financ in doseganjem ciljev projekta, koordinira poročanje, se usklajuje z ministrstvom in deluje kot povezovalni člen med partnerskimi podjetji.

Projektna pisarna: Cosylab d.d., Teranep d.o.o., Planinca d.o.o.

Prijavitelj:
COSYLAB

Andreja Smole
040 722 864
andreja.smole@cosylab.com

Administrativno finančni partner:
TERANEP

Mateja Lešnik
031 640 812
koc-pmis@teranep.si
info@koc-pmis.si

Kadrovski partner:
PLANINCA

Alenka Planinc Rozman
041 376 614
alenka.planinc@planinca.si

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.