×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Cilji projekta

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Glavni cilji KOC PMiS izhajajo iz potrebe po dvigu kompetenc podjetij v novo nastajajoči panogi »Pametna mesta«. Kompetenčni center omogoča lažje prilagajanje in izpolnjevanje zahtev in potreb uporabnikom na globalnem trgu, ter tako vpliva na povečanje konkurenčnosti partnerskih podjetij. V partnerskih podjetjih želimo vzpostaviti okolje, ki bo zaposlene motiviral k dvigu lastnih kompetenc s stalnim usposabljanjem. Hkrati je cilj partnerstva prenos znanj, spretnosti in primerov dobrih praks z drugimi v skupini, v podjetju in izven podjetja.

Glavni cilji operacije:

  • definicija strokovnih znanj, spretnosti in veščin za izvajanje ključnih poslovnih in razvojnih procesov v PMiS in v sami panogi s poudarkom na razvoju posla,
  • vpeljava sodobnih principov designerskega razmišljanja na področju pametnih storitev v načrtno vodene inovacijske procese podjetij v partnerstvu,
  • identifikacija in definicija kadrovskih profilov, potrebnih za delovanje inovacijskega procesa,
  • priprava kompetenčnega modela za navedene kadrovske profile,
  • izmenjati izkušnje vodenja inovacijskih procesov ter med partnerji ustvariti odprt inovacijski ekosistem na področju pametnih tehnologij in
  • izobraziti čim več zaposlenih v vseh partnerskih podjetjih za delovanje v okviru inovacijskega procesa,
  • skrajšati čas od identificirane ideje ali problema do implementacije v ciljnem okolju ali na trgu.

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.