×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

KOC PMIS

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Tega je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in se izvaja skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi  www.eu-skladi.si.

Krepimo kompetence prihodnosti na področju pametnih mest in skupnosti!

V projektu KOC PMiS so zbrana podjetja, ki želijo razvijati napredne rešitve za trg pametnih mest in skupnosti in se zavedajo, da je za ta namen potrebno zagotoviti vrhunsko izobražen kader. Zaradi zavedanja potrebe po posebnih znanjih in kompetencah za to področje smo zbrana podjetja pripravila kompetenčen model in specifična usposabljanja. Ker gre za novo področje, kadri po zaključenem študiju nimajo ustreznih znanj. Poslovni pogoji, značilni za okvir pametnih mest in skupnosti, pa se razlikujejo od dosedanjih in zahtevajo nove pristope za doseganje poslovne uspešnosti, ki jih obstoječi zaposleni nimajo, ali pa vsaj ne v ustrezni meri. Trenutna ocena globalne vrednosti trga pametnih mest znaša okrog $35 mrd, medtem ko se v prihodnjih desetletjih v svetovnem merilu pričakuje izjemno velike naložbe različnih držav v gradnjo novih mest. To dokazuje, da je to eden izmed najbolj perspektivnih trgov, ki lahko slovenskim malim in srednje velikim podjetjem s področij IKT, trajnostnega gradbeništva, varnosti, energetike, avtomobilske industrije, ipd., prinaša izjemno pomembne poslovne priložnosti in okrepi konkurenčni položaj slovenskega gospodarstva.

V KOC PMiS je vključenih 28 podjetij. Skupno partnerskim podjetjem je, da imajo v večini (več kot 50 -odstotkov) uradno registrirano primarno dejavnost na področju »Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti«. Sektor IKT je namreč gonilna sila na področju digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti ter ostalih deležnikov v podaljšani verigi vrednosti. To so hkrati podjetja, ki imajo največji potencial na tem trgu. Ključna poslovna aktivnost vseh partnerjev je usmerjena na nove proizvode ter nove trge ali nove kupce na obstoječih trgih za razvoj pametnih tehnologij za pametna mesta in skupnosti.

 

Za zagotavljanje rešitev za ta trg, partnerska podjetja v KOC PMiS zaznavajo potrebo po dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih obstoječega kadra. Z namenom identifikacije področij usposabljan in potrebnih kompetenc, smo v prvi fazi projekta razvili kompetenčni model. Pri razvoju modela so sodelovala tudi partnerska podjetja. Partnerji hkrati zaznavamo potrebo po sodelovanju s slovenskimi podjetji tudi z namenom prenosa / izmenjave znanj in dobrih praks na področju usposabljanja kadra oziroma zagotavljanja čim večjih skupnih sinergičnih učinkov. V ta namen smo v okviru projekta organizirali usposabljanja s področja tako strokovnih znanj, kakor tudi managementa, prodaje ter mehkih veščin.

 

Projekt je dodatno prispeval tudi k medsebojni prepoznavnosti partnerskih podjetij in povezovanju partnerjev, kar ocenjujemo, da bo imelo pozitiven vpliv na prihodnja poslovna sodelovanja in skupnem razvoju novih rešitev in produktov. V podjetjih so prepoznali tudi potrebo po skupnem nastopu na trgu. Pri tem se posledično pojavlja tudi priložnost sodelovanja na področju prenosa znanja in dobrih praks ter zagotavljanja čim večjih skupnih sinergičnih učinkov. Načrtovanje in snovanje novih produktov, kakor tudi zaznavanje skupnih področij razvoja in poslovnih sodelovanj, je eden izmed rezultatov našega projekta. S sodelovanjem na delavnicah in usposabljanjih so partnerji podrobneje spoznali področje dela posameznega podjetja in tako lažje poiskali stične točke, kar je izjemnega pomena za rast manjših podjetij, ki sama težje prodrejo in uspejo na svetovnem trgu in za večji razvoj podjetniške miselnosti.

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.