×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Varovanje podatkov in uporaba fotografskega ter avdio-video materiala iz konference KOMPASS 2018

×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

Upravljavec osebnih podatkov je organizator konference »KOMPASS 2018«, projektna pisarna KoC-PMiS, ki sestoji iz oseb, zaposlenih pri projektnih partnerjih COSYLAB d.d., Gerbičeva ulica 64, 1000 Ljubljana, plAnincA d.o.o. Zduša 23, 1241 Kamnik in TERANEP d.o.o. Partizanska cesta 36, 2000 Maribor. Podatki se obdelujejo izključno pri projektni pisarni KoC-PMiS, tako da se ne posredujejo v zunanjo obdelavo pogodbenim partnerjem niti prej naštetim projektnim partnerjem, niti tretjim osebam, razen, če tako določa zakon oz. na podlagi podanega soglasja posameznika. Zbrani osebni podatki se bodo uporabili z namenom evidentiranja vaše prijave na konferenco, nadaljnjega informiranja o podrobnostih konference ter za potrebe njene organizacije in izvedbe. Do osebnih podatkov, ki se vodijo v okviru evidence prijavljenih, lahko dostopajo le s strani upravljavca pooblaščene osebe. Podatki iz evidenc se zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za namene opredeljene v prijavi ter za namen izvajanja zakonskih obveznosti in se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in v skladu s privolitvijo udeležencev konference. Podatki iz prijavnice se hranijo do dokončne izvedbe konference, nato se trajno izbrišejo, razen če ni z zakonu ali posebnimi predpisi določeno drugače.

Konferenca »KOMPASS 2018« je javni dogodek, ki bo fotografiran in sneman bodisi s strani organizatorja, bodisi udeležencev in / ali prisotnih medijev. Z udeležbo na dogodku posameznik privoli v uporabo fotografskega ter avdio-video materiala iz konference. Fotografiranje na konferenci »KOMPASS 2018« bo predvidoma potekalo v terminih, ki jih v naprej najavi organizator, tako da se lahko udeleženke in udeleženci, ki ne želijo biti fotografirani, temu izognejo. Fotografski in avdio-video materiala iz konference, ki ga bo zbral organizator bo uporabljen za spominsko obeleženje dogodka, za objavo na spletni strani konference, na Facebook strani konference in za medijsko poročanje o dogodku. Organizator hrani fotografski in avdio-video material do preklica privolitev oz. omejitve obdelave s strani posameznika.

Osebe prijavljene na konferenco »KOMPASS 2018« lahko do termina konference kadarkoli prekličejo privolitev za obdelavo osebnih podatkov in / ali fotografij, tako da pošljejo pisni preklic privolitve na e-naslov info@koc-pmis.si. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov se hkrati šteje za preklic prijave na konferenci »KOMPASS 2018«. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov do podanega preklica. Dodatna vprašanja in zahtevo za izpis, izbris, dopolnitev, omejitev ali spremembo osebnih podatkov lahko osebe, prijavljene na konferenco pošljejo na e-naslov: info@koc-pmis.si.

 

 

 

 

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.